TARIEVEN

De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) stelt ieder jaar onze tarieven vast. Deze tarieven kunt u inzien op de website van de NZA: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_641110_22/2/