top of page

HUISREGELS

Huisregels Stokvis & Huisman tandartsen

Wij bieden onze patiënten een zo optimaal mogelijke mondzorg aan.

Om duidelijkheid te geven, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. 

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.

 • Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn en u te melden bij de receptie of via onze aanmeldzuil.

 • De door ons verstuurde afspraakherinneringsmails dienen alléén als herinnering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 • Kosteloos wijzigen en/of annuleren van afspraken kan alleen telefonisch op ons telefoonnummer: 035 624 2800. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 7:45-12:00 uur en van 12:45-18:30 uur en van 19:15-20.15 uur. Op vrijdag zijn wij bereikbaar van 7:45-12:00 uur en van 12:45-13:45 uur.

 • Indien u bij verhindering tenminste 48 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 • Het is niet toegestaan te roken in het pand.

 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan te eten en te drinken in de behandelkamers. Ook het meenemen van huisdieren is verboden.

 • Uw mobiele telefoon dient gedurende uw verblijf in de praktijk op stil te worden gezet.

 • Het is niet toegestaan ongevraagd beeld en/of geluidopnames te maken in de praktijk.

 • Agressief gedrag en geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en zal leiden tot onmiddellijke uitschrijving. 

 • Waak zelf over uw eigendommen, Stokvis & Huisman tandartsen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal hiervan.

 • U dient ons zo snel mogelijk te informeren over wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals wijzigingen in verzekering, adres, huisarts, medicijngebruik, etc. U kunt dit doorgeven voor de behandeling, via info@shtandartsen.nl of bij de receptie.

 • U kan de behandeling meteen aan de receptie betalen.

 • Als u niet meteen betaald in de praktijk dan ontvangt u de nota van de behandeling op het door u opgegeven emailadres.

 • Vanzelfsprekend dient de nota binnen het gestelde termijn betaald te zijn. Voldoet u niet (tijdig) aan de betalingsverplichting, dan kan de praktijk een afspraak met de patiënt uitstellen tot dat de nota (volledig) voldaan is.

 

Wij willen u erop wijzen dat wij ons uiterste best doen om de patiënt zo goed mogelijk te helpen en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van mondzorg. Wanneer bovenstaande voorwaarden niet door de patiënt worden opgevolgd, behouden wij het recht uw inschrijving in onze praktijk ongedaan te maken.

huisregels.jpg
bottom of page